} -->

ഇസ്‌ലാമിക ലോകത്തെ ചോരയിൽ മുക്കുന്ന ഇറാൻ

ശിയഈ ഭീകരത

സിറിയയിലെ നിരായുധരായ പൗരന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കാൻ ബശ്ശാറിന്റെ വലംകയ്യായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹിസ്‌ബുല്ലയുടെ ഈ ക്രൂരകൃത്യത്തിനെതിരിൽ ചെറുവിരലനക്കാത്ത ആഗോള സമൂഹവും ഈ നരമേധത്തിനുത്തരവാദികളാണെന്ന് സിറിയയ്ഇലെ ഇഖ്‌വാൻ നേതൃത്വം പുറപ്പെടുവിച്ച...

No comments:

തിരഞ്ഞെടുത്തവ

Dr Abdurahman Adrshery I International ColloQuium on Reform I Kottakkal