} -->

സമസ്തയുടെ ശിഈ ബന്ധം സ്വന്തം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ

ഗദീർഖും അനുസ്‌മരണം ശിയാക്കളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മത ആഘോഷമാണ്. ഹജ്ജത്തുൽ വിദാഇനു ശേഷം മക്കയുടെ അടുത്തുള്ള ഗദീർഖുമിൽ വെച്ച് നബി(സ) നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലെ ചില പരാമർശങ്ങളാണ്, അലിയാണ് നബി(സ)യുടെ യദാർത്ഥ പിൻഗാമിയെന്ന ശിയാ വാദത്തിന് തെളിവായി അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പ്രബലമായ ഹദീസുകളിൽ പ്രസ്തുത പരാമർശങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അവ ദുർബലവും വ്യാജവുമാണെന്ന് ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ ഗവണ്മെന്റ് പ്രസ്തുത ആഘോഷം വർഷംതോറും ഗംഭീരമായി നടത്താറുണ്ട്. 2013ൽ ഇറാനിൽ നടത്തിയ പ്രസ്തുത ആഘോഷത്തിൽ സമസ്ത നേതാവ് ഡോ. ബഹാവുദ്ധീൻ കൂരിയാട് ദുർബലമായ പ്രസ്തുത പരാമർശങ്ങളുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ശിആ വാദത്തെ പിന്തുണക്കുന്നു അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ (അന്നഹ്‌ല ദ്വൈമാസിക, ഡിസബർ-ജനുവരി 2013 വാള്യം 7 ഇഷ്യു 5)

من أذرعة الملالي الإيرانية في ولاية كيرلا الهنديةاشترك رئيس جامعة دار الهدى الإسلامية بولاية كيرلا الدكتور بهاء الدين محمد الندوي في احتفالات غدير خم الشيعية التي نظمتها الحكومة الإيرانية عام 2013 وقدم هذه الورقة المذكورة أدناه التي تؤيد نظرية الشيعة في إمامة علي بن أبي طالب

إن جامعة دار الهدى صرح تعليمي للصوفية بولاية كيرلا تحت إشراف جمعية العلماء بعموم كيرلا المعروفة (samastha kerala jami’yyathul ulama) وجامعة دار الهدى تابعة لجامعة المصطفى الإيرانية - حسب تصريح صحفي أصدرته إدارة الجامعة - كبرى الجامعات الشيعية لنشر التشيع في العالم الإسلامي. ومن المستغرب أن دول العربية حكاما وشعبا تقوم بتمويل هذه الجامعة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على حساب أهل السنة ونشر العلوم الدينية في المجتمعات الأقلية المسلمة. كما قام  كثير من رجال جمعية العلماء بزيارة إيران على دعوة من الملالي الإيرانية وزار ملالي إيران المؤسسات التعليمية لهذه الجمعية من أمثال جامعة دار الهدى الإسلامية والجامعة النورية التي يتولى عمادتها الشيخ علي كوتي مسليار الأمين العام لجمعية العلماء بعموم كيرلا وهو ممن يشارك في الندوات الفقهية التي تنظمها رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. والجدير بالذكر أن هذه الجمعية باسم علماء أهل السنة تقوم باحتضان المفكر الشيعي المعروف السيد حمزة إذ يشارك في معظم منابرها ومؤتمراتها. إن هذا الرجل قد ترجم نحو ثلاثين كتابا إلى اللغة المليبارية للمفكرين الشيعيين أمثال الخميني وعلي شريعتي ومرتضى المطهري وباقر صدر وغيرهم وله علاقات وطيدة مع قادة إيران حيث خطب في البرلمان الإيراني أيام الخميني الهالك وكان الشيخ علي كوتي مسليار من المدعوين للمشاركة إلى حفلة تدشين مؤسسة الثقلين بولاية كيرلا المنبر الشيعي الأول فيها والتي أسست بتمويل من الحكومة الإيرانية عام 2012.


1 comment:

Muballigh Publishers said...
This comment has been removed by the author.

തിരഞ്ഞെടുത്തവ

Dr Abdurahman Adrshery I International ColloQuium on Reform I Kottakkal